Профил

Продукти & услуги

   Корабостроене

   Корабно оборудване
      Люкови закрития
      Ro-Ro оборудване
      Товарно оборудване
      Палубни механизми
      Друго корабно оборудване

   Плаващи стоманобетонни съдове
      История
      Нови проекти

   Метални конструкции

 

 

© "Корабно машиностроене" АД, 2016

КОРАБНО МАШИНОСТРОЕНЕ АД, Варна, България

Продукти & услуги --- Корабно оборудване


"Корабно машиностроене" АД е утвърден производител на разнообразно корабно оборудване:
 • Люкови закрития - различни типове (Folding, Multi-folding, Pontoon, и т.н.) за главна и долна палуба, както и фитинги за люкови закрития;
 • Оборудване за Ро-Ро кораби - кърмови и странични рампи, вътрешни врати и др.;
 • Товарно оборудване - корабни и пристанищни кранове, товарни греди и др.;
 • Палубни механизми - рудани, шпилове, брашпилове и др.;
 • Друго корабно оборудване - стълби, мачти, врати, илюминатори и т.н.

  Необходимото производствено оборудване (заваръчни машини, машини за рязане, кранове и т.н.) се поддържа в оптимално състояние за гарантиране на качеството на крайния продукт.

  "Корабно машиностроене" АД е единствената компания в региона, притежаваща закрити помещения за бластиране и боядисване. През 2003г. закритите площи бяха удвоени, което позволява да се изпълняват покрития на едрогабаритни изделия с възможно най-високо качество и стриктни изисквания (цинк-силикатни покрития и др.).

  Особено внимание се отделя на заваръчните процеси. "Корабно машиностроене" АД притежава oдобрения, издадени от Germanischer Lloyd, за заваряване на нормални и високоякостни стомани.