Профил

Продукти & услуги

   Корабостроене

   Корабно оборудване
      Люкови закрития
      Ro-Ro оборудване
      Товарно оборудване
      Палубни механизми
      Друго корабно оборудване

   Плаващи стоманобетонни съдове
      История
      Нови проекти

   Метални конструкции

 

 

© "Корабно машиностроене" АД, 2016

КОРАБНО МАШИНОСТРОЕНЕ АД, Варна, България

Продукти & услуги --- Корабно оборудване --- Оборудване за Ро-Ро кораби / автовозиТази дейност стартира през ноември 2002 с подписването на договор за изработка на два комплекта ро-ро оборудване с TTS Ships Equipments AB (понастоящем TTS Marine AB). Всеки комплект включваше една кърмова рампа, палубни панели и две бункерни врати.
Първият комплект (за строителен номер 528 на Volharding Shipyards, под строеж в Daewoo-Mangalia Heavy Industries) бе доставен през април 2003; вторият комплект - за корпус 529 - бе доставен през октомври 2003.

През февруари 2005 "Корабно машиностроене" АД и TTS Ships Equipment AB подновиха сътрудничеството си с подписването на дългосрочен договор за изработката на шест комплекта ро-ро оборудване с опция за още 2+2 комплекта.
Шестте комплекта бяха предназначени за корпуси номера 436, 465, 466, 467, 468 и 471, строящи се в Uljanik Shipyards, Хърватия. Всеки комплект включваше една кърмова рампа, една странична рампа, пет вътрешни плъзгащи врати, четири вътрешни шарнирни врати и две подвижни клапи.
Първата опция за два комплекта оборудване бе потвърдена през октомври 2005. Комплектите - за корпуси 463 и 464 - включваха една кърмова рампа, една странична рампа, три вътрешни плъзгащи врати, шест вътрешни шарнирни врати, четири подвижни клапи и една бункерна врата.

Последните изпълнени проекти в това специфично направление са:
- изработка на конструкция за кърмова рампа по проект за конверсия през 2015
- изработка на две рампи и пет палубни платформи по проект за конверсия през 2016