Профил

Продукти & услуги

   Корабостроене

   Корабно оборудване
      Люкови закрития
      Ro-Ro оборудване
      Товарно оборудване
      Палубни механизми
      Друго корабно оборудване

   Плаващи стоманобетонни съдове
      История
      Нови проекти

   Метални конструкции

 

 

© "Корабно машиностроене" АД, 2016

КОРАБНО МАШИНОСТРОЕНЕ АД, Варна, България

Продукти & услуги --- Корабно оборудване --- Оборудване за обработка на товари


"Корабно машиностроене" АД произвежда разнообразно оборудване за обработка на товари, предназначено както за кораби, така и за пристанища.

Компанията е участвала в изработката на два портални крана с товароподемност 500т и 800т за Варненска корабостроителница.

През декември 2001 "Корабно машиностроене" АД изработи комплект товарна и напречни греди с максимална товароносимост 450т за тежкотоварния м/к Персей под надзора на Bureau Veritas.

Сравнително скорошен мащабен проект, изпълнен от "Корабно машиностроене" АД в това направление Последните подобни проекти, бе изработката на комплекти товарни греди за шест кораба по поръчки на Beluga Shipping GmbH, Германия.
Комплектите за корпуси 549, 550, 551 и 552 включваха една глвана греда с товароносимост 450т и две напречни греди (спредери), всяка с товароносимост 250т.
Комплектите за корпуси 556 и 571 включваха една глвана греда с товароносимост 480т и две напречни греди (спредери), всяка с товароносимост 250т.

Освен поръчки за изработка на ново оборудване, компанията е изпълнила и редица проекти за ремонт на товарно оборудване за български пристанища.

Компанията произвежда голямо разнообразие от грайфери за пристанищни и корабни кранове. Над 500 изделия от различни типове са изработени и доставени в историята на фирмата. През последните години "Корабно машиностроене" АД затвърди позициите си в този сегмет с изпълнението на множество поръчки на "Пристанище Варна" ЕАД. "Корабно машиностроене" АД проектира и произвежда всички видове грайфери (включително за обработка на скрап) - с механично или кидравлично задвижване.