Профил

Продукти & услуги

   Корабостроене

   Корабно оборудване
      Люкови закрития
      Ro-Ro оборудване
      Товарно оборудване
      Палубни механизми
      Друго корабно оборудване

   Плаващи стоманобетонни съдове
      История
      Нови проекти

   Метални конструкции

 

 

© "Корабно машиностроене" АД, 2016

КОРАБНО МАШИНОСТРОЕНЕ АД, Варна, България

Продукти & услуги --- Корабно оборудване --- Палубни механизми


"Корабно машиностроене" АД доставя палубни механизми за всички кораби в строеж в българските корабостроителници в продължение на няколко десетилетия.
Асортиментът включва различни типове оборудване с хидравлично и електро задвижване.

Котвено-вързални механизми:

  • шпилове за верига с диаметър от 13мм до 46мм
  • брашпилове за верига с диаметър от 19мм то 76мм
  • Вързални механизми:

  • рудани с теглително усилие до 100kN
  • рудани с постоянно усилие

    Товарни механизми: рудани с ръчно, електрическо или хидравлично задвижване с различно усилие и товароподемност.

    Механизми за спускане на спасителни лодки: установки с рудани за спускане на спасителни лодки.