История

Строителството на плаващи съоръжения на стоманобетонни корпуси във Варна датира от 1940г., когато е създадено смесено българо-германско предприятие. Това предприятие изгражда първите производствени съоръжения за тази специфична дейност и изпълнява първите проекти. Тези активи по-късно се прехвърлят на “Корабно машиностроене” АД и дружеството продължава активното развитие на тази специфична дейност. Някои от проектите, изпълнени в периода 1943 – 1962 година, включват:
– 3000т стоманобетонен самоходен танкер с дължина 93,30м и ширина 11,80м
– 500т стоманобетонна несамоходна баржа с дължина 43,65м и ширина 9,50м
– стоманобетонен рибозавод с дължина 43,65м и ширина 9,50м
– плаващо стоманобетонно общежитие с дължина 69м и ширина 13м
Технологията – уникална не само за България, но и за Черноморския регион – се усвоява и усъвършенства, а производствените активи биват многократно модернизирани, като това е в основата на забележителните резултати, постигнати от „Корабно машиностроене” АД в строителството на плаващи съоръжения на стоманобетонни корпуси.

Плаваща работилница

През годините са изработени и доставени над 350 плаващи съоръжения с различно предназначение. Преобладават съоръженията от типа „плаваща работилница”, които са доставяни основно за тогавашния СССР, а основното им предназначение е било да обслужват поречията на сибирските реки. Плаващите работилници са били изпълнявани по правилата на Руския морски регистър. Благодарение на уникалните предимства, които се осигуряват от технологията за производство и влаганите материали, тези съоръжения функционират за изключително дълъг период (над 50 години), без да е възниквала нужда от ремонт на корпуса, въпреки тежките експлоатационни условия.

Плаваща помпена станция

Друг проект, изпълнен от „Корабно машиностроене” АД, е плаващата помпена станция. Компанията е проектирала такива съоръжения, оборудвани с 4 помпени агрегата с мощност 800kW всеки, осигуряващи общ дебит 3.74 m3/s. Едно такова съоръжение е разположено в АЕЦ „Козлодуй” като предназначението му е да се използва а аварийни случаи за охлаждане на реакторите с вода от р.Дунав Плаващите помпени станции могат да бъдат включвани в мелиоративни вистеми, като изпомпват вода от реките и я насочват по напоителните канали.