Корабно оборудване

“Корабно машиностроене” АД е утвърден производител на разнообразно корабно оборудване:

Необходимото производствено оборудване (заваръчни машини, машини за рязане, кранове и т.н.) се поддържа в оптимално състояние за гарантиране на качеството на крайния продукт.

Корабно машиностроене” АД е единствената компания в региона, притежаваща закрити помещения за бластиране и боядисване. През 2003г. закритите площи бяха удвоени, което позволява да се изпълняват покрития на едрогабаритни изделия с възможно най-високо качество и стриктни изисквания (цинк-силикатни покрития и др.).

Особено внимание се отделя на заваръчните процеси. “Корабно машиностроене” АД притежава oдобрения, издадени от Germanischer Lloyd, за заваряване на нормални и високоякостни стомани.