Люкови закрития

Производството на люкови закрития и фитинги за тях е една от най-важните дейности за „Корабно машиностроене“ АД от създаването на компанията. До момента за местни и чуждестранни клиенти са доставени повече от 230 пълни комплекта люкови закрития.

 

От 1965 до 1989 „Корабно машиностроене“ АД произвежда люкови закрития по лиценз на MacGREGOR. През този период всички съдове, построен в българските корабостроителници за местни и чуждестранни корабособственици, са оборудвани с люкови закрития, произведени от нашата компания (над 120 пълни комплекта за главна и/или долна палуба).

 

След изтичането на срока на лицензионното споразумение „Корабно машиностроене“ АД започва да разработва и прилага свои собствени проекти. В периода 1989-1997 са произведени 38 комплекта люкови закрития за кораби в строеж в корабостроителниците във Варна и Русе.Партьорството с MacGREGOR продължава при условия на договори за поддоставка – изпълнени са четири поръчки за изработка на люкови закрития. След спирането на дейността на Варненска корабостроителница в началото на 1999, корабостроителницата в Русе се превръща в основен местен клиент за люкови закрития. Оттогава „Корабно машиностроене“ АД е доставило 14 комплекта люкови закрития за Русенска корабостроителница.

Компанията печели доверието и на множество чуждестранни клиенти, за които бяха изплънени следните проекти:
– комплекти люкови закрития за главна и долна палуби за 18000 DWT кораби за сухи товари – строителни номера 237 и 238 на Turkish Shipbuilding Industry
– комплекти люкови закрития за главна палуба за 4000 DWT кораби за сухи товари – строителни номера 622, 642 и 677 на Bodewes Shipyards
– комплекти люкови закрития за главна и долна палуби за тежкотоварни кораби (Heavy-lift) – строителни номера 549, 550, 551, 552 и 556 на Volharding Shipyards
– комплекти люкови закрития за главна палуба за 900TEU контейнеровози – строителни номера 588, 589, 590 и 591 на Volharding Shipyards

През последните години е установено много добро сътрудничество с най-голямата българска корабостроителница – “Булярд корабостроителна индустрия” ЕАД (наследник на Варненска корабостроителница) като са изпълнение следните проекти за изработка на люкови закрития:
– комплекти люкови закрития за главна палуба за 41450 DWT кораби за насипни товари – строителни номера 515 и 516
– комплекти люкови закрития за главна палуба за 9300 DWT Dry Cargo Vessels – строителни номера 287 и 288
– комплект люкови закрития за главна палуба за 55700 DWT кораби за насипни товари – строителен номер 101
– комплект люкови закрития за главна палуба за 20500 DWT кораби за насипни товари – строителен номер 459