Метални конструкции

Радио и ТВ-кула край Свиленград

През 2000г. “Корабно машиностроене” АД изпълни договор с БДЖ за проектирането, производството и монтажа на подвижно мостово скеле за Дунав мост между Русе и Гюргево. През 2000г. и 2001г. компанията е доставяла конструкции за минната индустрия, оборудване по проекта “Син поток” за пренос на газ под Черно море през 2003г. и 2004г.
През 2007г. и 2008г. бяха изпълнени договори за изработка на метални конструкции за ТЕЦ Марица Изток 2 и 3, а през 2010г. и 2011г. – договори за доставка на метални конструкции за “Солвей Соди” АД. През същия период “Корабно машиностроене” АД изпълни дългосрочна поръчка за изработка на компоненти за кули за ветрогенератори за клиент от Германия.През 2012 – 2013г. бе изпълнен договор за проектиране, изработка и доставка на уникално спусково съоръжение за кораборемонтен завод, собственост на Министерството на отбраната на Египет, предназначено за изваждане от вода на кораби с тегло до 600 тона, транспортирането им по наземни релсови линии до ремонтното място и последващо спускане на кораба на вода след извършване на ремонта. Общото тегло на конструкциите по проекта е близо 250 тона.

Мост на автомагистрала Хемус

Изработката на стоманени конструкции – както стандартни, така и уникални – е една от основните производствени дейности на “Корабно машиностроене” АД. В своята история компанията е изработила над 80000 тона стоманени конструкции за обекти в страната и чужбина – мостове, радио- и телевизионни кули, конструкции на цехове, инсталации за предприятия в минната и химическата индустрии, в енергетиката и др. Сред проектите, изпълнени от “Корабно машиностроене” АД, са: изработка на стоманените конструкции на два от мостовете на автомагистрала “Хемус”, производство на радио телевизионната кула край Свиленград, подвижната покривна конструкция на НДК – София и др. Стоманени конструкции с висока сложност и изисквания към качеството са били произвеждани за страните от бивша Югославия, Русия, Полша, Румъния и арабските страни.

Сред по-големите и сложни проекти, изпълнени от “Корабно машиностроене” АД в периода 2012-2015,са:
– изработка и монтаж на стоманените конструкции на новите пътнически терминали на летищата във Варна и в Бургас, с общо тегло над 1800 тона,
– изработка и монтаж на стоманените конструкции на завод за взривни вещества в Девня (около 200 тона),
– изработка и доставка на конструкции – колони, газоходи, греди и др. – за нова линия на циментов завод в Италия (над 750 тона),
– изработка и монтаж на стоманената конструкция на склад за медна шлака,
– изработка и монтаж на стоманената конструкция на предприятие за преработка на миди (около 150 тона),
– изработка и монтаж на стоманени конструкции на халета за производствено предприятие.

В зависимост от типа на конструкциите, месечният производствен капацитет варира в диапазона 200 – 400 тона, което позволява на компанията да изпълнява проекти с голям обем.