Нови проекти

Плаващият паркинг е предназначен за спокойни води и осигурява практично решение на проблема с хроничния недостиг на зони за паркиране в големите градове.
Входно-изходните точки в съоръжението могат да са както на бордовете, така и на носа/кърмата на паркинга.
Връзката между палубите е посредством спираловидни рампи и пътнически асансьори.
Автоматизирани системи на входа и изхода регистрират потока на автомобили и отчитат свободните паркоместа.
Отделенията в корпуса могат да бъдат използвани по различни начини – за сервизи за смяна на гуми, зареждане на акумулатори, автомивки, за складови пмещения и др.
Разработени са няколко варианта на проекта.

Главни размери4 палуби5 палуби6 палуби(1)6 палуби6 палуби(2)
Капацитет141 места177 места180 места213 места520 места
Обща дължина85,00 m85,00 m85,00 m85,00 m85,00 m
Ширина13,00 m13,00 m13,00 m13,00 m27,00 m
Газене1,45 m1,55 m1,70 m1,70 m~2,00 m
Обща височина15,20 m17,60 m20,00 m20,00 m~20,00 m
Височина над водолинията13,75 m16,05 m18,30 m18,30 m~18,00 m
Височина на всяка палуба2,40 m2,40 m2,40 m2,40 m2,40 m

Забележки:
1 – вариант с шопинг-център
2 – вариант с двоен корпус

Съоръжението е предназначено да осигурява спешна помощ в случай на природни бедствия или промишлени аварии и може бързо да бъде провлачено до засегнатия район. Плаващата болница може да се ползва и за осигуряване на основно медицинско обслужване в крайбрежни или островни зони. Четирите палуби на съоръжението помещават всички необходими инсталации и оборудване.
По базовия проект съоръжението включва стоманобетонен корпус и стоманена надстройка на четири палуби. Корпусът е разделен на водоплътни отделения, където са разположени: стаите на болничния персонал; машинното отделение, дизел генераторите и останалите корабни системи; перално помещение, асансьорни помещения и други допълнителни инсталации. В надстройката е разположен болничният блок, който включва всички необходими специлизирани медицински отделения, лаборатории, стационар и т.н.
Съоръжението може да работи автономно в аварийни ситуации и по време на провлачването му от едно място на друго – то разполага с нужните системи за производство на ел.енергия, пречиствателни инсталации за питейна вода, съхранение на отпадни води и т.н. Когато е на мястото на експлоатация, болницата е свързана към бреговата инфраструктура.

Това съоръжение е проектирано да предоставя луксозни условия на до 120 души. Основният проект включва, освен хотелската част, ресторант и кафене с капацитет 70 души. Едно от предимствата на плаващия хотел е, че може да бъде провлачван от едно място на друго, като по този начин се осигурява свободен капацитет, където и когато е нужно.

Плаващата къща е проектирана като двупалубна надстройка върху стоманобетонен корпус. Основният проект включва 4 спални, 2 дневни, заедно със съответните санитарни помещения, а също и малък басейн в носа на корпуса.

Плаващото общежитие е предвидено за работа в реки или спокойни води. Съоръжението може да функционира автономно в аварийни ситуации и по време на провлачването му от едно място на друго – то разполага с нужните системи за производство на ел.енергия, пречиствателни инсталации за питейна вода, съхранение на отпадни води и т.н. Когато е на мястото на експлоатация, общежитието е свързано към бреговата инфраструктура.
Стоманобетонният корпус е разделен на водоплътни отделения, в които са разположени дизел генераторите, съоръженията за третиране на отпадните води, помпи и други корабни системи; перални складови и спомагателни помещения. По основния проект надстройката е на две палуби в обща застроена площ от 1755 кв.м. В зависимост от конкретните изисквания, а също и отчитайки конкретните условия на мястото на експлоатация, броят на палубите може да бъде увеличен, с което да нарасне капацитетът на общежитието.

Плаващият стоманобетонен басейн бе проектиран за египетския курорт Four Seasons. Формата му наподобява носовата част на кораб. Съоръжението е закотвено за морското дъно, а връзката с брега се осъществява по сходня с хидравлична настройка на нивото, водеща до фиксиран понтон.
Плувният басейн с размери 22.50*13.50м заема предната централна част на корпуса. Дълбочината варира от 1.40м до 2.20м.
Стените и дъното на басейна са водопропускливи, което осигурява естествена циркулация на моркста вода. За защита на посетителите са поставени стоманени мрежи.
Надстройката на съоръжението е на две палуби, на които са разположени грил и коктейл барове, чадъри и кабани.