Палубни механизми

“Корабно машиностроене” АД доставя палубни механизми за всички кораби в строеж в българските корабостроителници в продължение на няколко десетилетия.
Асортиментът включва различни типове оборудване с хидравлично и електро задвижване.

Котвено-вързални механизми:

  • шпилове за верига с диаметър от 13мм до 46мм
  • брашпилове за верига с диаметър от 19мм то 76мм

Вързални механизми:

  • рудани с теглително усилие до 100kN
  • рудани с постоянно усилие

    Товарни механизми: рудани с ръчно, електрическо или хидравлично задвижване с различно усилие и товароподемност.

    Механизми за спускане на спасителни лодки: установки с рудани за спускане на спасителни лодки.

deck2