Плаващи стоманобетонни съдове

Строителството на плаващи стоманобетонни съдове отличава “Корабно машиностроене” АД от останалите корабостроители в Черноморския регион.

 

Корпусите са монолитни, а сулфато-устойчивият бетон, който се влага в строителството, им осигурява пълна водоплътност, висока устойчивост на ерозия дори в солени води, дълговечност и др. Използва се високоякостна фракция чакъл, както и специална армировка.
Благодарение на посочените специфични технологични предимства, стоманобетонния корпус, за разлика от стоманения, не се нуждае от боядисване или друг вид защита на подводната част, което на практика свежда разходите за поддръжка до нулата.

Надстройката се изпълнява от стомана, като връзките между възлите могат да бъдат болтови или заварени. По желание на клиента надстройката може да бъде проектирана на модули, позволяващи монтаж на място.

Приложението на плаващите стоманобетонни корпуси е изключително разнообразно. По технически изисквания или идеен проект на клиента може да се проектира съоръжение с практически всякакво предназначение и това съоръжение да се построи върху един или повече плаващи стоманобетонни корпуси в нужната конфигурация. Всички плаващи съоръжения, независимо от конкретния си тип, се проектират и строят по правилата на водещи класификационни организации, което е допълнителна гаранция за качеството на изпълнението и безопасността на съоръжението.

Плаващите стоманобетонни съоръжения имат широко приложение в инфраструктурни проекти за изграждане, разширяване или модернизиране на пристанища, корабостроителни и кораборемонтни заводи.
По технически изисквания на клиента сме разработвали проекти за изграждане на плаващи вълноломи в зони, където дълбочината не позволява строителството на стандартни вълноломи. Проектите предвиждат модулна конструкция на плаващия вълнолом – отделните понтони се произвеждат с дължина до 70м и ширина до 15м, позиционират се и се фиксират на мястото на експлоатация. Проектите обхващат също така котвената система за всеки понтон и за вълнолома като цяло.

Последният реализиран проект за плаващо стоманобетонно съоръжение бе за проектиране и строителство на плаващ понтон. Поръчката бе на български клиент, а предназначението на понтона е да осигурява връзка между кея и най-големия плаващ док в България. Размерите на понтона са 31,00 * 15,00 * 4,50м (дължина * ширина * височина на борда). На палубата на понтона бе нанесено специално противоплъзгащо покритие за осигуряване на безопасността на хората и транспортните средства, преминаващи по понтона.