Тетраподи

Изработка на хидротехнически съоръжения (бетонни тетраподи)

 

За брегово укрепване и изграждане на вълноломи – 8 т.

 

 

Бетонови елементи – тетраподи и акроподи, които ще служат като своеобразен щит. Те са проектирани да устоят на действието на морските вълни върху вълноломите и брегови съоръжения, като тяхно специфична разсейва формата силата на вълните, позволявайки на водата да се разлива около тях, отколкото директно срещу тях  и да редуцира  разместването им,тъй като поставянето им на случаен принцип позволява елементите  да се  “заключват” помежду си. Акроподите е тетраподите, произведени за вълномите на пристанища, ще неутрализират вълни с височина до 6-7 метра.

 

За да издържът на сурова солена вода,бетоновите елементи трябва  да са способни да устоят на  атаката на сулфатите и хлоридите на морската вода. Най-уязвими са тези елементи,които са разположени частично във водата и частично на повърхността.