Карьера

За кандидатстване при нас

Тел.. Человеческие ресурсы: +359 52 619 984
или просмотрите наши текущие списки на Jobs.bg

Възможности за работа

 СЧЕТОВОДИТЕЛ

Изисквания:
— икономическо образование
— висока компютърна грамотност
— отговорност и лоялност
— прецизност, аналитичност, внимание към детайлите, способност за работа в екип.
Ние предлагаме:
— трудова заетост на пълен работен ден
— адекватно трудово възнаграждение

 Заварчик

Кандидатите трябва да притежават Свидетелство за правоспособност «Заварчик » МИГ/МАГ 131/135.
За позицията могат да кандидатстват и лица придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.
Ние предлагаме: трудов договор
допълнителни плащания
социални и здравни осигуровки
ваучери за храна
работно отлекло
пет дневна работна седмица
За контакти: гр. Варна Южна промишлена зона /под Аспарухов мост/
И. Карагьозова
тел. 052/619-984; GSM 0886/319818

ШЛОСЕР

Оразмерява, разчертава и разкроява детайли от листов материал за изработване и ремонтиране на корабостроителни и машиностроителни корпусни детайли. Огъва, пасва и прихваща детайли. Отстранява деформации на изделията след заваряване.
Ние предлагаме:
— трудов договор
— социални и здравни осигуровки
— ваучери за храна
— работно облекло
Адрес: гр. Варна
Южна промишлена зона (под Аспарухов мост)
GSM 0896/319-818

КОРПУСНИК

Ние предлагаме:
— постоянна работа
— трудов договор
— социални и здравни осигуровки
— допълнително възнаграждение
— работно облекло
— ваучери за храна
Изисквания: документ за придобита квалификация.
Задължения: оразмерява, разчертава и разкроява детайли от листов материал. Огъва, пасва и прихваща детайли по даден конструктивен чертеж.
За контакти: Южна промишлена зона (под Аспарухов мост)
тел. 052/619984 GSM 0886/319818
И. Карагьозова