Профил

Minolta DSC

“Корабно машиностроене” АД

“Корабно машиностроене” АД е създадено през 1962 и оттогава е водещ производител на корабно оборудване в България. Компанията се намира в гр.Варна и разполага с два основни производствени района с обща площ от 150000 кв.м. Закритите производствени цехове – основен производствен корпус, цехове за механична обработка, сборка и т.н. – са с обща площ от над 18000 кв.м. Освен тях “Корабно машиностроене” АД разполага с две камери с общи размери 36*12м за бластиране и две камери с общи размери 36*12м за боядисване. Закритите камери за боядисване осигуряват подходящи условия за нанасянето на всички видове покрития, включително цинк-силикатни системи.Системата за управление на качеството в “Корабно машиностроене” АД е сертифицирана по ISO 9001 от м.май 2001г. Първата сертификация е извършена от Bureau Veritas. Последната сертификация е извършена от RINA и системата за управление на качеството бе сертифицирана по ISO 9001:2015 – сертификат № 28653/13/S, валиден до м.февруари 2019.“Корабно машиностроене” АД има типови одобрения за прилаганите заваръчни процеси, издадени от Germanischer Lloyd, Class NK, Български корабен регистър и други организации. Стриктното спазване на одобрените процедури гарантира качеството на крайния продукт.

Считано от 04.12.2017г. Системата за управление на качеството в “Корабно машиностроене” АД е преработена в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 9001:2015 и е въведена в практиката на дружеството. Политиката по кзчеството можете да откриете на следния линк:

Дейности на компанията

 

– Производство на корабно оборудване:

  • люкови закрития
  • кърмови/странични рампи, палубни панели, вътрешни врати за Ро-Ро кораби
  • товарно оборудване
  • палубни механизми
  • компоненти за задвижващи системи
  • стълби, мачти и други надстройки
  • корабни врати и илюминатори и др.

 

– Корабостроене, кораборемонт и конверсии
– Проектиране и строителство на плаващи стоманобетонни съоръжения: автопаркинзи, болници, хотели, плувни басейни, работилници и др.
– Изработка на стандартни и уникални метални конструкции за инфраструктурни проекти